PD KUTAK<>
091998<><>

MPEG Encoder

Opšta popularnost Mpeg Layer 3 formata kompresije uslovljava i napredovanje programera u tom pravcu. Većini korisnika MP3 audio zapisa pretvaranje wave fajlova u MP3 predstavlja veliki problem. Komercijalan program za kompresiju i menjanje formata je L3ENC/L2DEC. Međutim, Problem kod ovog programa je sporost i rad pod DOS okruženjem uz obaveznu registraciju.

Za razliku od sličnih programa, MPEG Encoder nudi korisniku niz izvrsnih mogućnosti u radu sa MP3 fajlovima. Program je 32-bitan i postiže do dva puta bržu kompresiju wave fajlova od L3ENC/L3DEC-a. Prosto rečeno, kompresija pesama koja bi trajala 60 minuta završiće se za nešto više od 30 minuta. Kvalitet dobijenog zvuka nadmašuje druge MP3 kompresore zbog novog algoritma „Fraunhofer” instituta koji program sadrži integrisan u sebi.

Kompresija i rad sa fajlovima krajnje je uprošćena. Odabir fajlova je u levom prozoru programa (source), dok se u desnom određuje mesto za kompresovane fajlove (target). Kompresovani fajlovi mogu biti u Mpeg III, Mpeg II ili Mpeg I formatu. Razlika između formata je u veličini kompresije, kvalitetu zvuka i frekvenciji semplovanja. Program poseduje sopstveni konvertor normalnog audio zapisa u wave format. Na taj način istovremeno se obavlja kompresija direktno sa kompakt diska u MP3 format. Može se odrediti bit-rate do 160 kbit/s (normalan stereo zvuk je 128 kbit/s). Interesantna je podrška za frekvencije do 48000 bit/s, pošto ostali programi standardno imaju mogućnost podešavanja frekvencije semplova do 44100 bit/s.

Uz svaki kompresovani fajl možete dodati flag - sopstvenu oznaku, opširnije podatke o izvođaču ili pesmi. Nova verzija programa može se pronaći na www.isafeelin.org/soloh/mpegenc.html.

Branislav BABOVIĆ

 
YAM (Yet Another Mailer)
TMT Pascal
MPEG Encoder
Šta mislite o ovom tekstu?
UltraEDIT
MP3List

TIP:
MP3 kompresor
INFO:
Windows 95/NT (MPEGenc.zip, 360 KB)
VER:
0.07
REGISTRACIJA:
Freeware.
Home / Novi brojArhiva • Opšte temeInternetTest driveTest runPD kutakCeDetekaWWW vodič • Svet igara
Svet kompjutera Copyright © 1984-2018. Politika a.d. • RedakcijaKontaktSaradnjaOglasiPretplata • Help • English
SKWeb 3.22
Opšte teme
Internet
Test Drive
Test Run
PD kutak
CeDeteka
WWW vodič
Svet igaraNaslovna stranaPrethodni brojeviOpšte informacijeKontaktOglašavanjePomoćInfo in English

Svet kompjutera