INTERNET<>
022006<><>

Istraživanja

Internet u Srbiji

Svaki hiljaditi korisnik Mreže živi u Srbiji

Telekom Srbija sproveo je u saradnji sa CESID-om istraživanje o navikama građana Srbije u vezi sa korišćenjem komunikacionih tehnologija (www.pctv.co.yu/download/telekom_istrazivanje.ppt). Cilj istraživanja je bio da se ustanovi kakvo je javno mnjenje o Telekomu Srbija i potencijal razvoja tržišta mobilne telefonije i Interneta. Istraživanje je realizovano u periodu od 23. do 29. novembra 2005. godine na uzorku od 3209 ispitanika.

Podatak koji je najviše iznenadio jeste veliki procenat domaćinstava – čak 35% – u kojima bar jedan član koristi Internet, dok u 55% domaćinstava bar jedan član zna da koristi kompjuter (ma šta to zaista značilo). Ako se uzme u obzir okvirni podatak da u Srbiji ima približno 2,6 miliona domaćinstava, dobija se brojka od oko 1.000.000 korisnika Interneta u Srbiji, što predstavlja 13,3% u odnosu na broj stanovnika u Srbiji (bez Kosova).

Najveći broj korisnika, preko 80% njih, koristi dial-up pristup, ali gotovo svi ti korisnici bi želeli da imaju brzu konekciju – manje od 20% korisnika bi se opredelilo da ostane na dial-up pristupu. ADSL je najpriželjkivaniji tip pristupa Internetu. Približno 28% korisnika kablovskog i bežičnog Interneta bi se opredelilo za ADSL, dok preko 60% korisnika ADSL-a smatra da je to najbolji način pristupa i ne bi se opredelilo za bilo koju drugu opciju.

 
Osnovni razlog korišćenja Interneta jeste potraga za informacijama i komunikacija preko elektronske pošte. Skoro 84% ispitanika koristi Internet prvenstveno u te svrhe, dok su ostali razlozi najčešće skidanje programa, igara, muzike i ostale funkcije zabavnog karaktera. Zabavni i medijski sajtovi su najposećeniji (36%), a odmah iza njih dolaze pretraživači (15%) i poslovni sajtovi kompanija (10%). Od pretraživača suvereno dominira Google sa 69% korisnika, dok Krstarica i Yahoo imaju po 13% korisnika.

Interesantan podatak je da su korisnici Interneta u Srbiji veoma aktivni. Naime 41% korisnika izjavilo je da se svakodnevno povezuje na Internet, a 32% tri-četiri puta nedeljno. Od korisnika koji se povezuju svakodnevno, preko 47% provodi u proseku više od 60 minuta po jednoj konekciji, dok samo 13% njih potroši manje od 15 minuta u proseku po jednoj konekciji.

Među građanima koji ne koriste Internet, 53% ispitanika smatra da nema nikakvu potrebu za tom uslugom, dok je za 29% najveći problem činjenica da nemaju sredstava da nabave kompjuter. Samo 7% navodi da nema tehničkih mogućnosti da pristupi Mreži.

Istraživanje je ukazalo na i dalje nizak prodor Interneta u Srbiju, kao i na nedostatak kulture korišćenja Mreže za posao i pribavljanje informacija koje nisu zabavnog sadržaja (svega 18% ispitanika). Ipak, oko milion aktivnih korisnika može se okarakterisati kao dovoljna osnova za iniciranje ozbiljnih poslovnih projekata vezanih za upotrebu Interneta kao primarnog, ako ne i dominantnog komunikacionog kanala i sredstva pružanja naprednih usluga i sadržaja.

Dušan KATILOVIĆ

 
Istraživanja
Šta mislite o ovom tekstu?
.yu
Online resursi
Video-komunikacija
Direktni prenosi preko Interneta
Istraživanja
Budite pronađeni (3)
Internet i okolina
WWW vodič
Home / Novi brojArhiva • Opšte temeInternetTest driveTest runPD kutakCeDetekaWWW vodič • Svet igara
Svet kompjutera Copyright © 1984-2018. Politika a.d. • RedakcijaKontaktSaradnjaOglasiPretplata • Help • English
SKWeb 3.22
Opšte teme
Internet
Test Drive
Test Run
PD kutak
CeDeteka
WWW vodič
Svet igaraNaslovna stranaPrethodni brojeviOpšte informacijeKontaktOglašavanjePomoćInfo in English

Svet kompjutera