INTERNET<>
022006<><>

Istraživanja

Zlatna online milijarda

Broj korisnika Interneta u svetu dostigao je milijardu

Prema rezultatima istraživanja kompanije Morgan Stanley, ne samo da je 2005. godina bila „jubilarna” zbog dostizanja cifre od milijardu umreženih već se pokazala kao prelomna u smislu geografske strukture korisnika Mreže. Tako se najveći broj njih konektuje iz Azije (36%), dok se na drugom mestu nalazi Evropa (24%) koja je sa te pozicije potisnula Severnu Ameriku (23%).

Marljivi statističari su izračunali da je Internetu trebalo 36 godina da dostigne svoju prvu milijardu. Za drugu će, po svemu sudeći, biti potrebno manje – svega 10 godina – ali će se na treću pričekati. Ona se, naime, očekuje tek oko 2040. Tek, Internet u poslednjih nekoliko godina raste po stopi od oko 18%, što je dosta sporije od devedesetih, ali i dalje predstavlja solidan tempo.

Kada je reč o implikacijama koje je Internet kreirao, a tiču se života ljudi i poslovanja kompanija, najznačajnija je omasovljenje elektronske trgovine. Uočeno je da period od kada se neka osoba prvi put konektuje na Mrežu pa dok ne postane dovoljno sigurna da kupuje preko nje u proseku traje dve do tri godine. Imajući to u vidu, može se očekivati da će se promet preko Interneta ubrzo udvostručiti, s obzirom na intenzitet „regrutacije” novih korisnika Mreže.

No, ne samo da su njegovi korisnici sve brojniji već se i demografska struktura posetilaca Interneta znatno menja. Dok su pre samo desetak godina to mahom bili visokoškolovani, dobrostojeći mlađi muškarci i oni srednjih godina, danas ih ima u praktično svim socijalnim grupama i slojevima. I taj podatak je bitan sa stanovišta e-commercea. Dok su online kupci prevashodno bile obrazovanije i tehnički potkovanije osobe, prodavci nisu bili pod toliko jakom presijom da njihove virtuelne prodavnice budu lake za korišćenje, kao što je to sada sve više slučaj. Uspešni online šopovi sadašnjosti, a naročito budućnosti moraće da budu veoma laki za korišćenje kako bi ih mogli koristiti svi. Sa svoje strane, Sjedinjene Države polako ali sigurno gube globalni primat kada je reč o broju korisnika Interneta i obimu online trgovine. Procenjuje se da će do 2015. oni činiti oko 15% broja konektovanih u svetu, ali da će i dalje držati čak jednu trećinu vrednosti transakcija.

Amerika je, međutim, veoma zanimljiva kao „lakmus papir” ravnopravnosti polova kada je reč o online navikama ljudi. Dok se Internet tradicionalno shvatao kao tipično „muška” aktivnost, to je danas sve manje slučaj. Istraživanje Pew Internet & American Life Projecta ukazalo je na to da su muškarci i dalje oni koji probijaju led u isprobavanju i primeni tehničko-tehnoloških novotarija, dok su žene sve prisutnije na Internetu. Iako ga koriste manje od „jačeg pola”, one pokazuju daleko viši stepen naklonosti ka emotivnim aspektima online komunikacije. Kada poredimo polnu pripadnost korisnika po drugim demografskim kategorijama, uočava se da žene generalno vrlo malo zaostaju za muškarcima – 66 prema 68%. Zanimljivo je, međutim, što žena koje su online ima više u populaciji afro-amerikanaca (60 prema 50% muških), kao i starosti 18–29 godina (86 prema 80% muškaraca).

Područja interesovanja dvaju polova se znatno razlikuju. Muškarci najčešće uživaju u blagodetima širokopojasnog Interneta, u potrazi su za informacijama o vremenskim prilikama, vestima, „uradi sam” sajtovima, politici, sportu, finansijama, traženju posla, a skloniji su i preuzimanju muzike i softvera, slušanju online radio-stanica, pohađanju virtuelnih kurseva, korišćenju Web kamerica.

S druge strane, žene učestalije koriste elektronsku poštu, konsultuju mape, zdravstvene i medicinske sajtove i posećuju one s religijskim sadržajima. Za razliku od muškaraca, one su sklonije temeljnijem korišćenju e-pošte preko koje komuniciraju s rođacima i prijateljima razmenjujući novosti, brige i očekivanja, planirajući događaje i šaljući im šaljive materijale.

Iako su oba pola jednako sklona obavljanju online novčanih transakcija, muškarci to češće čine radi plaćanja računa, učešća na aukcijama, trgovine vrednosnim papirima i kupovine digitalnih sadržaja. Oni su ujedno skloniji prikupljanju šireg spektra informacija od žena i na Mreži traže sadržaje o hobijima, neobavezno štivo za razbibrigu, neformalnu edukaciju, igraju igre, skidaju muzičke i video klipove i slično.

Ako bi se jednom mišlju mogle prokomentarisati razlike između polova kada je reč o načinu na koji koriste Internet, ona bi mogla da glasi da muškarci Mrežu cene pre svega zbog širokog spektra informacija koje nudi, dok žene u prvi plan ističu njegovu vrednost kao sredstva za međuljudsku komunikaciju.

Dušan KATILOVIĆ

 
Istraživanja
.yu
Online resursi
Video-komunikacija
Direktni prenosi preko Interneta
Istraživanja
Šta mislite o ovom tekstu?
Budite pronađeni (3)
Internet i okolina
WWW vodič
Home / Novi brojArhiva • Opšte temeInternetTest driveTest runPD kutakCeDetekaWWW vodič • Svet igara
Svet kompjutera Copyright © 1984-2018. Politika a.d. • RedakcijaKontaktSaradnjaOglasiPretplata • Help • English
SKWeb 3.22
Opšte teme
Internet
Test Drive
Test Run
PD kutak
CeDeteka
WWW vodič
Svet igaraNaslovna stranaPrethodni brojeviOpšte informacijeKontaktOglašavanjePomoćInfo in English

Svet kompjutera