INTERNET<>
022006<><>

Budite pronađeni (3)

Daleko od očiju

Nevidljivi, a bitni delovi stranice

Pošto smo u prethodnim nastavcima objasnili opšte metode optimizacije sajta za pretraživače, kao i načine na koje se biraju ključne reči za stranice, ovog puta ćemo se pozabaviti strukturom zaglavlja same stranice. Osnovno poznavanje HTML-a je neophodno za razumevanje ovog teksta. Ukoliko vam HTML nije jača strana, jedno od mesta na kojima se mogu naći lepi tutorijali jeste sajt W3Schools (www.w3schools.com) koji pored HTML-a sadrži i pregršt tutorijala za sve ostale bitne programske jezike koji se koriste u izradi Web prezentacija.

Zavisno od alata kojima je sajt izrađen, svaka stranica sajta može biti pojedinačan fajl, ali može biti i dinamički generisana korišćenjem nekog skript jezika koji se izvršava na serveru (Server Side Scripting), kao što su PHP, ASP, Perl i mnogi drugi. Kod drugog pristupa čest je slučaj da stranice nisu smeštene u pojedinačnim fajlovima, već se stranica kreira dinamički, putem upita koji bi mogao da izgleda ovako: http://www.VasSajt.co.yu/novosti.php?vest_id=32

U ovom slučaju, stranica se generiše na osnovu ID-ja vesti koji za posetioca, ali i za robota pretraživača, nema neko opisno značenje. Kada je optimizacija stranice za pretraživače u pitanju, poželjno je da svaka stranica bude smeštena u posebnom fajlu koji u svom imenu sadrži sažet opis tematike stranice i ciljane ključne reči. U tom smislu, stranica koja bi bila formirana na sledeći način bila bi daleko bolje optimizovana za pretraživače: http://www.VasSajt.co.yu/SEO/ime_stranice_i_pretrazivaci.php Iz primera se vidi da je stranica smeštena u direktorijum SEO (Serch Engine Optimization), što na neki način kategorizuje našu stranicu, a ime fajla opisuje tematiku kojom se stranica bavi. Dakle, poželjno je sadržaje sajta kategorizovati tako što ćete srodne stranice grupisati u direktorijume, a imena stranica davati tako da obavezno sadrže ključne reči. Naravno, i imena direktorijuma treba pažljivo izabrati kako bi što bolje oslikavali kategoriju stranica koje se u njima nalaze.

Pozabavimo se sada organizacijom sekcije HEAD naše stranice, koja sadrži bitne elemente potrebne da se stranica „opiše” pretraživačima, ali i posetiocima. Svakako najbitniji element sekcije HEAD je tag TITLE – on sadrži naslov stranice koji se pojavljuje u naslovnoj liniji browsera. Vrlo je važno pažljivo osmisliti sadržaj ovog taga koji treba, kao i ime stranice, da što bolje opisuje njen sadržaj i da obavezno sadrži ključne reči i eventualno njihove varijacije, uz tu pogodnost što ovde možete koristiti i neku reč više nego u imenu datoteke. Isto tako, ako obratite pažnju na rezultate pretrage kod velikog broja pretraživača, videćete da se title tag pojavljuje u prvoj liniji rezultata za svaku stranicu, tako da ćete njegovim atraktivnim sadržajem privući posetioca sajta da u rezultatima pretrage odabere baš vaš sajt. Kao primer, naslov za stranicu iz prethodnog primera mogao bi da bude „Ime stranice i pretraživači – Izbor imena stranice kod optimizacije”.

Za razliku od title taga koji je vidljiv posetiocu stranice, metatagovi koje ćemo sada opisati namenjeni su pre svega pretraživačima i browserima i služe da im bliže opišu šta se na stranici nalazi. Opšti oblik metataga je <META NAME=”ime taga” CONTENT= ”sadržaj taga”> Broj metatagova koji se koriste je veoma veliki i dobar deo njih uopšte nije standardizovan, a mi ćemo se ovde pozabaviti onima koji su najvažniji kada je optimizacija za pretraživače u pitanju.

Metatag keywords se koristi da bi se naznačile ključne reči vezane za datu stranicu i bio je jedan od najvažnijih u vreme kada su pretraživači bili u razvoju, ali kako su pretraživači postajali pametniji i sposobni da na osnovu sadržaja stranice sami izdvoje ključne reči, ovaj tag je gubio na značaju. Mnogi čak smatraju da Google ignoriše keywords tag, dok ga Yahoo i većina drugih pretraživača još uvek u velikoj meri koriste. U svakom slučaju, treba se potruditi da ovaj tag sadrži sve ključne reči koje se mogu naći na stranici, ali bez nepotrebnog pretrpavanja i svakako bez korišćenja reči i fraza koje se na stranici ne pojavljuju. Kratak opis sadržaja stranice, sveden na dve do tri rečenice, treba da se nalazi u metatagu description. Određeni broj pretraživača prikazuje sadržaj ovog taga u rezultatima pretrage tako da je bitno pažljivo ga kreirati kako bi se njegovim sadržajem privukli potencijalni posetioci.

U grupu tagova koji su namenjeni pravilnoj interpretaciji stranice od strane browsera i robota spada nezaobilazni content-type tag koji opisuje u kom formatu je dat sadržaj stranice (tekst, html, xml...) i koji je karakter set pri tome korišćen. Kako bi vaše stranice bile pravilno prikazane i indeksirane, ovaj tag nikako ne treba zaobići. Tendencija procenjivanja prilagođenosti sadržaja sajtova različitim uzrastima, od ranije poznata iz filmske industrije, sve više se širi i pokrivena je rating tagom. Ukoliko smatrate da je sadržaj vašeg sajta prilagođen svim uzrastima, vrednost ovog taga trebalo bi da bude general. Opis jezika (ili više njih) stranice deklariše se content-language tagom. Autorska prava vezana za sadržaj stranice opisuju se korišćenjem taga copyright. Informacije o autoru stranice treba da se nađu unutar author taga.

Roboti pretraživača se mogu kontrolisati korišćenjem taga robots. Sadržaj ovog taga govori robotu da li da indeksira datu stranicu (index) ili ne (noindex), kao i to da li da prati linkove koji se nalaze na stranici (follow) ili da ih ne prati (nofollow). Bilo koja kombinacija datih vrednosti može se koristiti shodno potrebama. Kao dodatno proširenje metataga robots koristi se i datoteka robots.txt koja se mora naći u osnovnom direktorijumu sajta. U ovoj datoteci se robotima pojedinih pretraživača može zabraniti da pristupaju sajtu, što je korisno u slučajevima kada je potrebno da se sajt „odbrani” od robota koji mogu biti veoma agresivni u smislu preterano čestog pristupanja stranicama, što može opteretiti server, a ponekad i drastično povećati protok podataka, koji se plaća.

Iako sve do sada opisano izgleda kao zamoran administrativni posao koji može da bude opterećenje za autore stranica koji žele da se više posvete kreativnom delu pravljenja same stranice, treba imati na umu da je to ipak neophodan korak koji predstavlja preduslov da stranice, ma kako atraktivne bile, budu i pronađene od strane ciljne publike. U sledećem nastavku ćemo se pozabaviti pravilima koja treba ispoštovati kod kreiranja dela stranice vidljivog posetiocima tako da on ujedno bude atraktivan i za pretraživače.

Dejan STEFANOVIĆ

 
Istraživanja
.yu
Online resursi
Video-komunikacija
Direktni prenosi preko Interneta
Istraživanja
Budite pronađeni (3)
Šta mislite o ovom tekstu?
Internet i okolina
WWW vodič
Home / Novi brojArhiva • Opšte temeInternetTest driveTest runPD kutakCeDetekaWWW vodič • Svet igara
Svet kompjutera Copyright © 1984-2018. Politika a.d. • RedakcijaKontaktSaradnjaOglasiPretplata • Help • English
SKWeb 3.22
Opšte teme
Internet
Test Drive
Test Run
PD kutak
CeDeteka
WWW vodič
Svet igara



Naslovna stranaPrethodni brojeviOpšte informacijeKontaktOglašavanjePomoćInfo in English

Svet kompjutera