PrethodnoSledeće
Redakcija

Glavni i odgovorni urednik:
Zoran Mošorinski

Urednici:
Tihomir Stančević
Miodrag Kuzmanović
Dragan Kosovac

Redakcija:
Dušan Dingarac
Danilo Lukinović
Vladimir Pisodorov
Goran Stričić

Likovno-grafički urednik:
Zoran Oluić

Ilustracije:
Predrag Milićević

Lektor:
Miloš Cvetković

Marketing:
Ivana Ivanković

Sekretar redakcije:
Darja Jevtić

Saradnici:
Branislav Bubanja
Ivan Čabrilo
Marko Čavić
Jan Čmelik
Aleksandar Dinić
Momir Đekić
Aleksandar Đurić
Branislav Gagić
Ivan Jelić
Gradimir Joksimović
Bojan Jovanovič
Jovana Kuzmanović
Petar Lončarević
Slobodan Macedonić
Darko Mihoković
Miša Mitranović
Bojan Novaković
Mario Pavićević
Ognjen Popović
Viktor Popović
Igor S. Ružić
Jelena Slović
Dejan Stepanović
Mladen Stepanović
Sanja Stojanović
Nebojša Todorović
Alessandro Toscano
Vladimir Trajković
Uroš Veličković
Vojislav Vujanić
Uroš Zorić
Bojan Živković

 

 
Opšte informacije
Sadržaj "Sveta kompjutera"
Sadržaj "Sveta igara"
Redakcija
Naš izdavač
Kontakt
Saradnja
Oglašavanje
Pretplata