LAKI PINGVINI<>
072009<><>

Synaptics za X.org

Ukrotitelj touchpada

Vlasnici prenosnih računara često nisu u prilici da koriste miša za navigaciju kursorom, te su osuđeni na touchpad. GNU/Linux inicijalno donosi osnovnu podršku za „jastučiće” u domenu pomeranja kursora, tapkanja (tapping) i vertikalnog skrolovanja, ali čitav niz dodatnih mogućnosti inicijalno nije podržan. Zato u pomoć priskače X.org modul (drajver) synaptics sa pripadajućim alatkama i grafičkim konfiguratorom gsynaptics. Napominjemo to da synaptics nikako ne treba mešati sa Synapticom, grafičkim menadžerom paketa za distribucije bazirane na Debianu.

Zašto?

Na prvi pogled procedura koju ćemo objasniti novim korisnicima izgleda suviše komplikovano i beskorisno, ali to zapravo nije tako. Instalacijom, aktiviranjem i podešavanjem synapticsa, pored standardnog pomeranja kursora, kliktanja i vertikalnog skrolovanja, dobijamo površinu touchpada izdeljenu na devet sektora, od kojih svaki obezbeđuje neku dodatnu funkcionalnost. Tap na sektor 9 (donji desni ugao) predstavlja desni klik, tap na sektor 3 (gornji desni ugao) srednji je klik, horizontalno povlačenje sektorima 7–9 (donja ivica) predstavlja horizontalno skrolovanje, dok je standardno povlačenje od sektora 3 naniže do 9 vertikalno skrolovanje. Dodatno je moguće isključiti slučajni tap prilikom kucanja, nešto što ume da bude veoma iritantno kada se desi prilikom unosa teksta jer se unos odjednom nastavi na pogrešnom mestu.

Kako?

Instalacija se svodi na dodavanje odgovarajućeg synaptics paketa kroz menadžer paketa distribucije koju koristite. Korisnici Debian i *buntu derivata snaći će se sa sledećom komandom i odgovarajućim paketom:

apt-get install xserver-xorg-input-synaptics

dok je za korisnike Red Hata, Fedore i derivata obezbeđen sledeći paket, uz sledeću komandu:

yum -i xorg-x11-drv-synaptics

Korisnici ostalih distribucija moraće da zavire u repozitorijume distribucija.

Nakon instalacije odgovarajućeg paketa neophodna je ručna intervencija u konfiguracionoj datoteci X.org servera /etc/X11/xorg.conf. Pre svega, u sekciji za module treba omogućiti učitavanje modula synaptics:

Section "Module"

Load "synaptics"

EndSection

Sledi definisanje touchpada kao novog ulaznog uređaja kreiranjem nove sekcije InputDevice:

Section "InputDevice"

Driver "synaptics"

Identifier "Synaptics Touchpad"

Option "AlwaysCore""true"

Option "SHMConfig""true"

Option "Device""/dev/psaux"

Option "Protocol""auto-dev"

Option "LeftEdge""130"

Option "RightEdge""840"

Option "TopEdge""130"

Option "BottomEdge""640"

Option "FingerLow""7"

Option "FingerHigh""8"

Option "MaxTapTime""180"

Option "MaxTapMove""110"

Option "EmulateMidButtonTime""75"

Option "VertScrollDelta""20"

Option "HorizScrollDelta""20"

Option "MinSpeed""0.25"

Option "MaxSpeed""0.50"

Option "AccelFactor""0.030"

Option "EdgeMotionMinSpeed""200"

Option "EdgeMotionMaxSpeed""200"

Option "UpDownScrolling""1"

Option "CircularScrolling""1"

Option "CircScrollDelta""0.1"

Option "CircScrollTrigger""2"

Option "VertTwoFingerScroll""true"

Option "HorizTwoFingerScroll""true"

Option "EmulateTwoFingerminZ""120"

Option "Emulate3Buttons""on"

EndSection

Opcija SHMConfig u gornjoj definiciji omogućava pristup deljenoj memoriji računara, kako bi korisnik mogao da podešava modul pomoću klijenta poput konzolnog synclient ili grafičkog gsynaptics, bez potrebe za restartovanjem X servera. Opcije *TwoFingerScroll omogućavaju vertikalno i horizontalno skrolovanje sa dva prsta na bilo kojoj sekciji touchpada, čime se nadopunjuje standardno vertikalno skrolovanje uz desnu ivicu i horizontalno skrolovanje uz donju ivicu touchpada.

Poslednja intervencija na datoteci xorg.conf svodi se na dodavanje novog ulaznog uređaja u postojeći raspored servera.

Section "ServerLayout"

Identifier "Main layout"

Screen "Default Screen"

InputDevice "Generic Keyboard"

InputDevice "Configured Mouse""CorePointer"

InputDevice "Synaptics Touchpad" "SecondCoreEvents"

EndSection

Ovde treba obratiti pažnju na sledeće: ukoliko se touchpad postavi kao glavni ulazni uređaj (CorePointer) umesto miša, a priključen je i miš, jednostruki klik levim tasterom miša kod dodatno priključenih miševa neće funkcionisati onako kako smo navikli, već će jednostruki klik biti interpretiran kao dvostruki klik. Zbog toga je neophodno postaviti touchpad kao sekundarni ulazni uređaj (SecondCoreEvents).

Kada su gore navedene stavke dodate u /etc/X11/xorg.conf, potrebno je restartovati X server – ili regularno, napuštanjem sesije i restartom X servera, ili „nasilno”, kombinacijom tastera ’Ctrl-Alt-Backspace’.

Sitna crevca

Gsynaptics je grafički frontend za modul synaptics koji omogućava promenu parametara u toku rada X servera. Instalira se jednostavno preko menadžera paketa (za Debian: apt-get install gsynaptics), a po instalaciji se smešta u meni Applications: Settings okruženja Gnome, dok ga u KDE meniju nema, te ga je potrebno pokrenuti naredbom gsynaptics.

Ovom alatkom se na lak i brz način može uključiti/isključiti touchpad, podesiti osetljivost i brzina tapkanja, uključiti/isključiti horizontalno, vertikalno i kružno skrolovanje, te podesiti brzina svega pomenutog ponaosob. Takođe, moguće je prilagoditi ubrzanje (akceleraciju), minimalnu i maksimalnu brzinu kursora.

Da bi ova podešavanja bila primenjena prilikom svakog pokretanja X servera, neophodno je u menadžer sesija okruženja dodati naredbu gsynaptics-init koja učitava korisnička podešavanja touchpada i prosleđuje ih modulu synaptics.

Pomenuli smo problem sa nasumičnim skakutanjem kursora za unos teksta prilikom kucanja teksta. Ručno pritiskanje tastera za isključivanje i uključivanje touchpada nije komplikovano, ali može da bude naporno. Zato je najbolje iskoristiti mogućnost synapticsa i aktivirati automatsko isključivanje tapkanja i skrolovanja kada se otkrije da je u toku unos na tastaturi. Ovo se može omogućiti izvršavanjem u terminalu ili dodavanjem u menadžer sesija sledeće naredbe:

syndaemon -t -d

Parametar -t govori da se zabrana odnosi samo na tapkanje i skrolovanje, dok se kursor neometano može pomerati po ekranu, što samo po sebi ne predstavlja opasnost po unos teksta na neželjenom mestu. Parametar -d pokreće program syndaemon u pozadini kao servis, što isključuje potrebu da prozor terminala bude uvek uključen da bi program radio. Kompletno isključivanje touchpada, ekvivalentno pritiskanju odgovarajućeg tastera na prenosnom računaru, dobija se izbacivanjem parametra -t iz gornje sintakse.

Touchpad se podrazumevano isključuje dve sekunde nakon poslednje aktivnosti tastature, no ukoliko korisnik želi da ovaj period promeni, potrebno je odrediti interval parametrom -i. Za više opcija preporučujemo da konsultujete man syndaemon.

Iako izgledaju pomalo komplikovano, sve ove intervencije su jednostavne i obavljaju se samo jednom, a nakon toga rad na prenosnom računaru postaje pravo uživanje, pa je potreba za mišem gotovo isključena. Uostalom, gde staviti miš ispod suncobrana na plaži?

Aleksandar UROŠEVIĆ

 
DeVeDe 3.13.1
Google Translator 0.9.6.01
Google Chrome 3.0.183.1
Synaptics za X.org
Šta mislite o ovom tekstu?

Platforma:
GNU/Linux
Licenca:
GNU GPLv2
Veličina:
65 KB DEB; 229 KB na HD
Cena:
program je besplatan
Adresa:
http://web .telia .com /~u89404340 /touchpad /
Home / Novi brojArhiva • Opšte temeInternetTest driveTest runPD kutakCeDetekaWWW vodič • Svet igara
Svet kompjutera Copyright © 1984-2018. Politika a.d. • RedakcijaKontaktSaradnjaOglasiPretplata • Help • English
SKWeb 3.22
Opšte teme
Internet
Test Drive
Test Run
PD kutak
CeDeteka
WWW vodič
Svet igaraNaslovna stranaPrethodni brojeviOpšte informacijeKontaktOglašavanjePomoćInfo in English

Svet kompjutera